Natur og outdoor faciliteter

En kort walk and talk - 200 meter - så står du på Udsigten med et fantastisk kig syd på!
Så er du allerede i skøn natur, hvor du kan gå, løbe eller måske tage en tur på din MTB.
Multibane, Beachbane, Tennisbaner og Fodboldbaner - rammer for aktiv udfoldelse!

Stier til gang eller løb

Vissenbjerg Bakker

Vissenbjerg Bakker er et af de mest imponerende og lettest tilgængelige landskaber på Fyn. De storslåede skovklædte bakker ligger lige syd for Vissenbjerg, fem minutters kørsel fra motervej E20 (afkørsel 54) hen over Fyn.
Besøg bakkerne og den spændende natur. Her er masser at opleve - både ved et kort ophold, hvor du kan nyde den flotte udsigt fra toppen af bakkerne ved Vissenbjerg, og hvis du har mere tid til længere gåture.

Tag på en fynsk bjergtur
Vissenbjerg Bakkerne er en del af de fynske bjerge og noget af det nærmeste, man kommer på bjerge i Danmark. Her på toppen af Fyn har gletsjerne efterlaft et stort område med mægtige bakker, stejle skråninger og dybe slugter.
Du er velkommen til at gå en tur på de mange afmærkede stier. På højdedraget øverst oppe langs Vissenbjerg er det nemt at komme frem, også med barnevogn. Men det kan give sved på panden at forcere skråningerne syd for byen!
Prøv også en tur en tidlig forårsmorgen, hvor du kan glædes over den intense fuglesang, eller en frostklar vinterdag, hvor de sneklædte træer giver skoven og bakkerne en helt særlig stemning.

Bestig Vissenbjerg

Vissenbjergbakkerne er en del af et stort kuperet land­skab, der byder på mange udsigter og et dramatisk terræn. Området er fredet og udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Der er gode muligheder for at opleve landskabet via markerede stier og opholdsarealer.

Landskabet ved Vissenbjerg – især det sydlige område – leder tankerne hen på en kæmpetrappe, hvor fladtoppede bakker udgør trinene. Vissenbjerg Skov er udlagt som naturskov, hvilket betyder, at sædvanlig skovdrift er indstil­let, og skoven henligger i dag til naturlig udvikling. Herved sikres træernes fulde livscyklus, hvilket giver plads til de svampe, insekter mv., som er tilknyttet træernes forrådnel­sesproces. Som besøgende i skoven vil du derfor over tid opleve en mere ”rodet” skov, der i mindre grad er præget af traditionelt højstammede løvtræer og ensartede be­voksninger. Til gengæld vil du forhåbentlig opleve et mere varieret plante- og dyreliv.

Når du har vandret ad de snørklede stier op gennem skoven til ”Udsigten”, vil du føle, at himlen åbner sig. Du vil blive belønnet med en imponerende udsigt mod syd over Brænde Å til grusbakkerne Brændholt Bjerg og Frøbjerg Bavnehøj, der med sine 131 m er Fyns højeste punkt. Mod vest er der udsigt helt til Lillebælt.

Når du besøger Vissenbjerg, skal du vide, at stedet er kendt for sine røverhistorier. En del er sagn, men de har dog rod i virkeligheden. I middelalderen blev folk, der havde forbrudt sig mod landets love, dømt fredløse. I de dengang store og ufremkommelige skove omkring Vissen­bjerg havde de fredløse en mulighed for at gemme sig. Hovedfærdselsåren over Fyn gik i mange år en stor bue udenom Vissenbjerg, men havde man travlt, vovede man sig igennem Vissenbjerg Gyde. I løbet af 1700-tallet skete det store indhug i skovene, og det var slut med røverne i 1800-tallet. Kig efter røverne og deres tilholdssteder rundt omkring i skoven.

Bakkestien - en hjertesti

Stien går gennem skov, bebyggelse, kuperet terræn og langs sø. Der er toilet og en masse fugleliv på ruten og mulighed for at sidde ned på bænke el.lign. undervejs.
Hjertestien er egnet til både picnic, cykling, løb og barne-/klapvogne.
Det er en fantastisk oplevelse, se foldere ved hjertestiens start.
Start og slut ved P-plads ved Terrariet. 3,5 km.
Stien er lavet i samarbejde med Assens Kommune.

Se stierne på kortet

Vandreruterne er tegnet ind på kortet.

Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter
Idrætsvej 3
5492 Vissenbjerg

Mobil: 2277 9334
centerleder@vissenbjerghallerne.dk
CVR-nummer: 3405 0546