Bestyrelsen i Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenters Fond

Bestyrelsen består af 5 personer - udpeget af hhv. Assens Byråd, Brugerorganisationen og Totalbanken.

Steen Jørgensen

Kådekildevej 27 - 5492 Vissenbjerg
Mobil 24434230 - sj@trolle-law.dk

Formand
Udpeget af Totalbanken 2024-2027

Jørgen Jakob Friis

Bredgade 113 - 5492 Vissenbjerg
Mobil 23928855 - jjfriis@gmail.com

Næstformand
Udpeget af Brugerorganisationen 2024-2027

Erik Møller Frøkiær

Kådekildevej 11 - 5492 Vissenbjerg
Mobil 21459509 - e.moeller@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Brugerorganisationen 2022-2025

Bjarne Stenhøj Hansen

Smedestræde 4 - 5492 Vissenbjerg
Mobil 29451444 - bjarne.stenhoej@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Assens Byråd 2024-2027

Peter Bak Christensen

Østervang 20 - 5492 Vissenbjerg
Mobil 29905091 - peterbakchristensen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Assens Byråd 2022-2025

Fondens formål

Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenters Fond: Fondens formål er at opføre, eje og drive halfaciliteter med dertil hørende køkkenfaciliteter. Fonden udøver virksomhed med udlejning af fondens faciliteter. Endvidere forestår eller formidler fonden aktiviteter indenfor idræt, kultur, konference- og kantineaktiviteter samt andre aktiviteter beslægtet hermed.
Når driften af halfaciliteterne, efter bestyrelsens økonomiske skøn som må anses som utvivlsomt sikret, skal fonden kunne uddele midler til idræts- og kulturlivet i og omkring Vissenbjerg by. Herunder skal fonden i så fald kunne uddele midler til almenvelgørende/almennyttige formål inden for idræts- og kulturlivet.

Redegørelse for god fondsledelse i henhold til Komiteen for god Fondsledelses Anbefalinger for god Fondsledelse og Årsregnskabslovens §77a

Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive, hensigtsmæssige og velfungerende. En række interne politikker og procedurer er vedtaget og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og passende styring af fonden.

Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter
Idrætsvej 3
5492 Vissenbjerg

Mobil: 2277 9334
centerleder@vissenbjerghallerne.dk
CVR-nummer: 3405 0546