Vissenbjerg Motionscenter

Træning når det passer dig!
Vi holder åbent hver dag året rundt mellem kl. 06.00 - 23.00.
Oprettelsesgebyr 
Ved køb af abonnement opkræves et oprettelsesgebyr på kr. 99,00 for udlevering af nøglebrik, som giver adgang til træningslokalet. Nøglebrikken kan udleveres i hallens og Café Puls normale åbningstider.

Start i dag. Opret din profil!

Du skal først oprette din profil - med dit navn, adresse m.v. Så sendes kodeordet til dig pr. mail.
Tilmed dig derefter - herunder - til det medlemskab, der passer på dig!

Fitness

Fitness

inklusiv holdtræning

  199,-
pr. måned
  • 99,- i oprettelse
  • Opkræves automatisk

Fitness Pensionist

Fitness Pensionist

inklusiv holdtræning

159,-
pr. måned
  • 99,- i oprettelse
  • Opkræves automatisk

Fitness Firmaaftale

Firmaaftale

inklusiv holdtræning

  179,-
pr. måned
  • 99,- i oprettelse
  • Opkræves automatisk

Holdtræning i motionscentret

Du kan træne på hold - uden at være medlem i motionscentret. Så betaler du 25 kr. pr. gang du deltager!
Er du aktivt medlem i motionscentret - så er det gratis!
1. Opret din profil - hvis du ikke allerede har en profil i Vissenbjerg!
2. Registrer dig derefter til "Holdtræning i motionscentret"!
Det koster 25 kr./gang du deltager.

Book & Betal holdtræning online

Sæt nu penge ind på din konto, så der kan trækkes et beløb hver gang du booker en plads.
Log på din profil - og gå ind på økonomi - og "Tank op".
Så kan du begynde at booke plads til træning - se holdene herunder!

Instruktører i Vissenbjerg Motionscenter

Fitness

Andreas N. Sørensen
Brian Frimann
Cecilie Kjær
Chalotte Løkkegaard
Christina Magelund Hestbek
Emil Georg Thomsen
Jane Haahr Nielsen
Louis Løkkegaard
Søren Løkkegaard

Holdtræning

Brian Frimann 
Christina Madsen
Susanne Larsen

Jumping Fitness

Jane Haahr Nielsen
Tinna Maria Pasfall Sørensen
Trine Femhøj

Lorem ipsum dolor sit amet

Christina Magelund Hestbek
Henrik Hestbek

Vejledning - opsig/pause/mistet nøglebrik

Har du holdt pause og ønsker at træne igen?

Har du holdt pause fra dit abonnement og stadig har din nøglebrik, skal du ikke betale oprettelse igen.
Sådan gør du: Tryk på "I gang efter pause"-linket herunder. Tryk på "Tilmeld"-knappen - log ind - og tilmeld dig abonnementet igen. 

Vil du opsige / pause dit fitnesabonnement?

1. Log ind på medlemslogin via linket nederst
2: Vælg menuen ØKONOMI
3: Vælg undermenuen ABONNEMENT: OVERSIGT
4: Klik på OPSAGT, du bliver bedt om at trykke OK. Du har adgang til fitness-centret til udløb af din sidste betaling. (Selvom du blot ønsker at holde pause skal du også klikke på OPSAGT).
Husk at beholde din nøglebrik. Ved genaktivering af dit abonnement virker det igen. Ellers må du købe ny nøglebrik.

Har du mistet din nøglebrik?

Hvis du har mistet din nøglebrik, skal du betale kr. 40,- for at få udleveret en ny. Betalingen kan kun ske elektronisk med betalingskort ved trykke på linket herunder: "Ny nøglebrik".
 Du kan gøre det hjemmefra, inden du kommer i centeret for at hente din nye nøglebrik. Personalet kan se i systemet, at du har indbetalt pengene. Du kan også få hjælp i centeret, blot du medbringer dit betalingskort og dit medlemslogin.

Vilkår for abonnementsaftale og kundekonto

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.

For at kunden kan tilvælge tillægsydelser, skal kundens konto ved Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.

Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter trækker købssummen for kundens valgte tillægsydelser.

På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender kunden, at Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på kr. 50, som dækker Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter omkostninger ved transaktionen.

For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.vissenbjerghallerne.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter - Idrætsvej 3 - 5492 Vissenbjerg
CVR-nr: 34050546 - Tlf.: +45 64471500 - E-mail: centerleder@vissenbjerghallerne.dk

INDLEDNING
Disse vilkår finder anvendelse for Kundens brug af kontobetaling ordningen, og skal accepteres forud for udstedelse og anvendelse af brugernavn og adgangskode til kontobetaling.
Kontobetaling ordningen udstedes af Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter og kan anvendes til køb af aktiviteter, som udbydes af Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter, når disse aktiviteter er oplyst at være underlagt kontobetaling ordningen.
Kontobetaling er en tillægsydelse til foreningssystemet Conventus, som Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter benytter. Disse vilkår er dermed et tillæg til de vilkår Kunden har accepteret for brug af Conventus.

ANVENDELSE AF KONTOBETALING
Kontobetaling kan anvendes som betalingsmiddel for deltagelse i Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenters aktiviteter underlagt kontobetaling ordningen, og som Kunden vælger at tilmelde sig, eksempelvis fitness, cykling eller andet, som foreningen udbyder af aktiviteter.
Førend tilmelding til en aktivitet kan ske, skal Kunden indsætte et beløb på sin medlemskonto. Beløb indsættes via de accepterede betalingsmidler under login medlemsfunktionerne på www.vissenbjerghallerne.dk.
Tilmelding til aktiviteter sker herefter enten via foreningens hjemmeside www.vissenbjerghallerne.dk eller via de terminaler, der er opstillet i foreningens lokaler. Tilmelding sker via indtast af medlemsnummer eller brugernavn og den personlige adgangskode, der udstedes i forbindelse med oprettelse af medlemskontoen/kontobetaling, samt valg af den ønskede aktivitet og tidspunkt.
Ved tilmelding til en aktivitet, trækker Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter købesummen herfor i det indestående beløb på medlemskontoen. Der kan kun ske tilmelding, hvis den indestående saldo på medlemskontoen overstiger købsprisen for den pågældende aktivitet.

TILMELDING TIL AUTOMATISK INDBETALING PÅ MEDLEMSKONTO
Under login medlemsfunktionerne på www.vissenbjerghallerne.dk kan Kunden tilmelde sig ”Automatisk indbetaling”.
Ved ”Automatisk indbetaling” sker der automatisk en indbetaling på medlemskontoen med det valgte beløb, når kortets saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra Kundens betalingskort som oplyst ved tilmeldingen til
”Automatisk indbetaling”. Ved tilmelding til servicen accepterer Kunden, at Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på Kundens betalingskort.
Efter hver enkelt betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, Kunden har angivet under login medlemsfunktionerne.
Kunden kan til enhver tid framelde sig ”Automatisk indbetaling” igen under login medlemsfunktionerne. Framelding af ”Automatisk indbetaling” kan ikke betragtes som opsigelse af kontobetaling aftalen, og kontobetaling aftalen skal derfor altid opsiges særskilt og i henhold til reglerne anført under afsnittet ”Gyldighedsperiode”.

AFBUD TIL TILMELDT AKTIVITET OG FORTRYDELSESRET
Kunden kan indtil 4 timer forud for starttidspunktet for en tilmeldt aktivitet foretage afmelding på hjemmesiden www.vissenbjerghallerne.dk eller på terminalerne opstillet i foreningens lokaler. Sker afmelding rettidigt krediteres Kundens konto det betalte beløb for aktiviteten. Foretages afmelding ikke rettidigt betales den fulde købspris uanset Kunden ikke deltager i den tilmeldte aktivitet. En tilmeldt og betalt aktivitet kan ikke overdrages til andet foreningsmedlem.

SIKKERHED
Kunden accepterer med disse brugsvilkår, at det udleverede medlemskort og udstedte brugernavn og adgangskode er strengt personlig, og ikke må oplyses eller videregives til andre.
Oplyses eller videregives brugernavn eller adgangskode mv. til andre, kan der ske et misbrug af tjenesten, og Kunden er selv ansvarlig herfor i overensstemmelse med reglerne anført under afsnittet ”Hæftelse og ansvar”.
Brugerens videregivelse af oplysninger i strid med denne bestemmelse berettiger Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter til at suspendere yderligere brug af medlemskontoen samt ekskludere Kunden af foreningen.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne udbyde kontobetaling ordningen. Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige herfor og de oplysninger, som Kunden i øvrigt oplyser.
De personoplysninger der behandles, er navn adresse og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller betalingskort numre. Hvor Kunden har tilmeldt sig ”Automatisk indbetaling” opbevares betalingskort oplysningerne i det anvendte betalingsmodul, som er godkendt af NETS, og oplysningerne er ikke tilgængelige for Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter.
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
Kunden har ret til indsigt i registrerede personoplysninger i henhold til persondatalovens bestemmelser, ligesom Kunden kan fremsætte indsigelse mod videre behandling.

GYLDIGHEDSPERIODE
Kontobetaling aftalen er gældende, indtil de opsiges af Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter eller kunden.
Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af aftalen, kan af Kunden foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til foreningen. Kontaktoplysninger findes nederst i vilkårene.
Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter kan opsige aftalen ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder via e-mail til den af Kunden senest oplyste e-mail adresse under medlemslogin.
Indbetalte beløb på medlemskontoen kan forbruges indtil udløb af aftalen, hvorefter eventuelt restbeløb udbetales til Kunden i henhold til bestemmelserne under punktet ”Tilbagebetaling”.
Opsigelse af kontobetaling aftalen berører ikke Kundens medlemskab af foreningen i øvrigt, og dette medlemsskab skal opsiges særskilt.

TILBAGEBETALING
Kunden kan til enhver tid inden udløb af Aftalen og i op til 1 år efter udløb af Aftalen vælge at få et retsbeløb indestående på medlemskontoen udbetalt/returneret. Restværdien udbetales altid til den pålydende værdi og gebyrfrit.
For returnering af ubrugte beløb skal Kunden enten anmode herom under login medlemsfunktionerne eller fremsende skriftlig anmodning, evt. via e-mail, med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

BELØBSGRÆNSER
Der kan maksimalt være indestående på medlemskontoen på kr. 1.500.
For at kunne gennemføre køb og tilmelde sig til en aktivitet, skal indeståendet på medlemskontoen som minimum udgøre et beløb, der dækker prisen på den pågældende aktivitet.

HÆFTELSE OG ANSVAR
Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter hæfter som udgangspunkt overfor Kunden for tab, som følge af andres uberettigede anvendelse på medlemskontoen. Dog hæfter Kunden selv med op til kr. 1.100,00 for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af midlerne på medlemskontoen, hvis den uberettigede brug er sket med anvendelse af den personlige adgangskode. Kunden hæfter dog med op til kr. 8.000,00 hvis Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter godtgør, at den uberettigede brug er sket med anvendelse af adgangskoden og (1) Kunden har undladt at underrette Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter snarest muligt efter at have fået kendskab til, at adgangskoden er kommet til den uberettigedes kendskab, eller (2) kunden har overgivet adgangskoden til tredjemand, der har foretaget den uberettigede anvendelse uden at forholdet er omfattet af afsnittet nedenfor eller (3) Kunden i øvrigt ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
Kunden hæfter dog i alle tilfælde og uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor Kunden har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at (1) træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte den personlige adgangskode mod at komme i tredjemands varetægt, (2) anvendt adgangskode i strid med disse vilkår eller (3) undlader at underrette Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter snarest muligt efter Kunden bliver opmærksom på tab, uberettiget tilegnelse eller anden uberettiget brug af midlerne på medlemskontoen. Kunden hæfter også uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter godtgør, at Kunden har oplyst adgangskoden til den, der har foretaget den uberettigede brug, og det er sket under omstændigheder, hvor kunden indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

OPLYSNINGER OM UDBYDEREN AF KONTOBETALING ORDNINGEN
Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter er den juridiske udbyder af kontobetaling ordningen. 

Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter
Idrætsvej 3
5492 Vissenbjerg

Mobil: 2277 9334
centerleder@vissenbjerghallerne.dk
CVR-nummer: 3405 0546